21 Ocak 2008 Pazartesi

Data Kasası

DATA KASA - GENEL BİLGİLER

Veriler yaşayan organizmalardır ve sürekli büyürler. Dünyadaki veri miktarı her 12-18 ayda bir ikiye katlanmaktadır. Veri artış oranınızı belirleyip uygun çözümü seçebilmeniz için çeşitli online araçlar mevcuttur.

Data yedekleme ortamları (disket kartuş, v.s.) yangına karşı korunması en zor malzemedir. 50 derece ısıda bile bozulabilmekte, nemli ortamda bantlar birbirine yapışmakta, manyetik bir alan altında veriler silinmesinin yanında, toz, gaz ve su gibi dış etkenlerle özelliğini yitirmektedir.

Veri yedeklerinin aynı zamanda yetkisiz kişilerin erişimine uzak olmalı, anahtar, mekanik veya elektronik şifre sistemi ile ulaşılabilmelidir. Aynı zamanda hırsızlığa ve sabotaja karşı da güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.

Tüm bu dış etkenlere karşı korumalı olarak muhafazası gereken veri yedeklerine ihtiyacımız olduğu zaman zaten mevcut sistemlerimizde bir hasar, arıza veya veri kaydı meydana gelmiş demektir. Dolayısıyla tüm bu koruma ve güvenlik önlemlerini tek bir kalemde sağlayacak çok yüksek koruma standarlarına sahip data koruma kasaları üretilmiştir.

Data kasaları uluslararası standartlarca belirlenmekte ve tüm bu koruma özellikleri test edilerek, uygun olan marka ve modeller sertifikalandırılmaktadır.Data Kasaları Hakkında Yanlış Bilinenler:Data Kasaların üretimi çok yüksek bir teknoloji ve üretim tecrübesi gerektirmektedir. Dolayısıyla tüm dünyada bulunan üretici sayısı çok azdır. Maalesef pek çok yanlış bilgi sonucu son kullanıcılar hatalı karar vermekte, kurumlar ise yanlış ürün satın almaktadır. En fazla bilinen yanlışlar aşağıdadır.Data Kasaları Hakkında Yanlış : 1 - AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞTİR : Data kasalarda en önemli husus standartlara uygun olarak test edilmesi ve sertifikalı olmasıdır. Pek çok değişik marka kendi kasalarının ECB.S EN 1047-1 ya da NT Fire 017 standartlarına uygun olduğunu iddia etmekte fakat geçerli test sonuçlarını belgeleyememektedir. Uygun olarak üretilmiş olması, uluslarası SERTİFİKA ya sahip demek değildir.

Data Kasaları Hakkında Yanlış : 3 - KASALARIMIZ ECB.S STANDART BELGELİDİR : ECB.S standartları pek çok veri ve kağıt koruma standarlarından oluşur. 1 saatlik yangına dayanıklı bir kağıt kasasının içerisine Data Kartuşların koyulması hiçbir işe yaramayacaktır. Tam ECB.S açılımı ve sertifikası istenmelidir.


Data Kasaları Hakkında Yanlış : 4 - EN 1047-1 veya ECB.S STANDARTLARINA GÖRE TEST EDİLMİŞTİR : Test edilmiş olabilir ama acaba testlerde başarılı olup Sertifika alınabilmiş midir? Kaldi ki, sertifika tek bir ürünün test edilmesini kapsamaz. Herhangi bir uluslar arası sertifika almak, ürünün sadece “test edilmesi”nden çok daha fazlasını gerektirir. Özellikle bu tür sertifikasyonlarda, firma sertifika almaz, her ürün her ayrı model için ayrı ayrı sertifikalandırılır. Yani firmaya sertifika vererek, “ürettiğiniz her ürün bu şartları sağlar” diye uluslararası hiçbir kurum sertifikasyon yapamaz. Her boyut, model ürün belli EN normlarına göre ayrı ayrı test edilir, ayrıca firmalar yerinde denetlenerek, üretim bandından çıkan her ürünün aynı standartlara sahip olabileceği, kalite kontrol mekanizmalarının işlerliği vs gibi işletme yöntemleri de, sertifikanın ayrılmaz bir parçası olarak kontrol edilir. Bu kontroller hem sertifikasyon sırasında hem de periyodik firma kontrolleriyle sürekli kılınır.


Data Kasaları Hakkında Yanlış : 5 - KESİNLİKLE SUYA, GAZA DAYANIKLIDIR : Data Kasaların ana amacı normal kullanımda değil bir yangın durumunda içerisindekileri korumaktır. Suya dayanıklılık sadece yangın başladıktan sonra olabilecek itfaiye suyuna veya yangın dumanına karşıdır. Sızdırmazlık özellikleri bir yangın esnasında aktif hale gelir. Data Kasaların kapı ve bağlantı yerlerinde ısıya duyarlı malzeme bulunmaktadır. Bunlar yangın esnasında harekete geçerek sızdırmazlık sağlar ve birdaha açılana kadar tam koruma sağlar. Yangın dışında da belirli bir oranda sızdırmazlık sağlayan bu özellik tam olarak yangın başladıktan sonra aktif olur. Yoksa kapağı kilitli bir data kasayı havuz içerisine koyarsanız içi tamamen su dolar.


Data Kasaları Hakkında Yanlış : 6 - DEPREME KARŞI SERTİFİKALIDIR : ECB.S standartları içerisinde Data Kasaların yanan bir binanın çökmesine karşı dayanıklılığı test edilmektedir. Bu test yangın testinin bir parçasıdır. Dolayısıyla yangın esnasında çöken 30 katlı bir binanın en üst katındaki data kasa içerisindeki veriler korunur. Test sırasında kasa sıcaktır ve en zayıf anındadır. Dolayısıyla yangın haricinde muhtemelen daha yüksek bir bina çökmesine karşı da dayanıklı olacaktır. Fakat sadece depreme karşı sertifikalandırma bulunmamaktadır.


Data Kasaları Hakkında Yanlış : 7 - TOPRAKLAMA İLE ELEKTROMANYETİK KORUMALIDIR : Data Kasa üreticileri değişik teknolojiler kullanarak kasanın içerisinde bulunan manyetik ortamları FARADAY KAFESİ mantığı ile elektromanyetik koruma altına almaktadır. En son istenebilecek şey ise topraklama sitemi yapılarak, herhangi bir başka yerde olabilecek topraklama kaçağında tüm verilerin hasar görmesidir. Topraklama özelliği Data Kasalarında istenmeyen bir özelliktir.

Hiç yorum yok: